PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Gąbka do makijażu G003

Gąbka do makijażu G003

3,69 zł
Gąbka do makijażu  Paczka 12szt  6 opakowania w paczce po 2 szt   
Gąbka do makijażu G007

Gąbka do makijażu G007

11,69 zł
Gąbka do makijażu  Paczka 5szt   
 • Jenefer Sp. z o.o.
  Suchodół ul. 3 Maja 22
  05-555 Tarczyn
  NIP : 123-146-00-09
  NIP: 1231460009
 • E-mail:yoanna11@wp.pl
 • Telefon791850111
 • Godziny działania sklepu6.00-15.00/ pn-pt Zamówienia w sklepie można składać 24/h

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.E-HURTOWO.EU
 

§ 1 DEFINICJE
 
Stosowane w regulaminie definicje określają:
 
1. SPRZEDAWCA - właścicielem hurtowni internetowej jest Jenefer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchodole adres: ul. 3 Maja 22, 05-555 Tarczyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821269, suma kapitału zakładowego  30.000 zł, NIP 123-146-00-09, REGON 385259700. Organ upoważniony do reprezentowania spółki: Adam Szymański.
 
2. SKLEP PINTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.e-hurtowo.eu oraz podstronach prowadzący tylko i wyłącznie sprzedaż hurtową na rzecz podmiotów krajowych lub zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą.
 
3. KLIENT – każdy podmiot krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży hurtowej towarów oferowanych na stronie www.e-hurtowo.eu po zarejestrowaniu się w Sklepie. Pojęcie to oznacza również każdy podmiot krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą, który jest w trakcie składania zamówienia w Sklepie.
 
4. KONSUMENT - jest osoba, która kupuje dany towar na swój prywatny użytek, niezwiązany z działalnością gospodarczą.
 
4. TOWAR – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 
5. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 
6. SPRZEDAŻ – umowa sprzedaży hurtowej towarów oferowanych w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej wwwe-hurtowo.eu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 
7. REJESTRACJA – podanie przez Klienta wszelkich danych niezbędnych do weryfikacji Klienta pod kątem realnego prowadzenia działalności gospodarczej, zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia stosownej dla danej transakcji dokumentacji;

 
8. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.e-hurtowo.eu. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu 24 h / dobę i 7 dni w tygodniu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-hurtowo.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 
9. POLITYKA - Polityka prywatności dostępna pod adresem www.hurtownia-kesi.pl/Polityka-Prywatności
 
 
 • ontakt telefoniczny z Internetowym sklepem www.e-hurtowo.eu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-16:00 pod nr telefonu: 791 850111ontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę za pośrednictwem adresu mailowego:                     biuro@e-hurtowo.euorzystanie z usług sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. § 2 WARUNKI OGÓLNE
 
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu po uprzednim zarejestrowaniu się w sklepie. Regulamin określa w szczególności :
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Sklep nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej. Minimalna ilość zamówienia to jedno opakowanie zbiorcze danego artykułu, zdefiniowane oddzielnie przy każdym towarze. 
 3. W wypadku braku zamówionego towaru, klient będzie o tym niezwłocznie informowany. Może zdarzyć się, że niektóre artykuły prezentowane na stronie mogą być już wyprzedane za co serdecznie przepraszamy. 
a) w sytuacji wymienionej w powyższym punkcie 4 sprzedający dołoży towar w tej samej cenie starając się, by był to produkt w tym samym kroju i kolorze np. jeżeli została zamówiona bluzka to w pierwszej kolejności będzie starał się skompletować zamówienie dodając podobną bluzkę.
b) jeżeli nie będzie to możliwe to zostanie dołożony inny produkt.
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 2. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich, podane są w kwocie netto i brutto za jedną sztukę zawierającej aktualnie obowiązujący podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 3. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po podaniu pełnych danych prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej oraz danych adresowych podczas składania zamówienia w ramach procesu Rejestracji.
 4. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 5. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Nie ma możliwości zakupu produktów bez dokumentu w postaci faktury.
 7. Produkty lub zdjęcia są udostępnione przez importerów celem stworzenia oferty na stronie internetowej www.e-hurtowo.eu, dlatego  zdarza się że kolorystyka produktu może być różna od prezentowanej na zdjęciu, a nawet losowo wybrana. 
 8. W zależności od partii detale lub szczegóły wykończenia produktu mogą być różne od pierwotnego zdjęcia.
 9. W przypadku sytuacji wymienionych w § 2 punkt 11 i 12 towar nie podlega zwrotowi i / lub reklamacji
 10. kontakt telefoniczny z Internetowym sklepem www.e-hurtowo.eu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-14:00 pod nr telefonu:
  516 919 504; 516 787 868, 576 859 459
 11. Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę za pośrednictwem adresu mailowego:  biuro@e-hurtowo.eu;
 12. Korzystanie z usług sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 
 
§ 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 
 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę powinna dokonać rejestracji i w tym celu powinna wypełnić i zaakceptować formularz rejestracyjny Sklepu. Podmiot, który uprzednio dokonał rejestracji wystarczy, że zarejestruje się na posiadane konto z wykorzystaniem uzyskanego hasła. Klient może w każdym czasie wykasować dane podane w procesie rejestracji. Po Rejestracji Klient ma możliwość: edycji swoich danych i składania zamówień. Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 2. Do zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.
 3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 
§ 4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 
 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.e-hurtowo.eu, dokonać wyboru odzieży, galanterii, dodatków oraz akcesoriów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru np. dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Na tym etapie Klient powinien wybrać formę płatności. W podsumowaniu zostanie wskazana informacja o dostawie i wybranej metodzie płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty (wartość zamówienia), poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i wielkość dostawy.
 5. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, oraz weryfikacji lub uzupełnieniu danych do wysyłki, należy sprawdzić jego prawidłowość. Na tym etapie Klient może dodać również uwagi do zamówienia. Wyświetlone w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „złóż zamówienie”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie nr…”.
 4. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Przedpłata”, Klient musi dokonać przelewu internetowego, aby Sprzedający zaczął kompletować zamówienie.
 5. W przypadku nie odebrania paczki przez kupującego sprzedawca może żądać od kupującego zapłaty wyższej niż pierwotny koszt przesyłki pobraniowej, łącznie z kosztem przesyłki zwrotnej będącym jednocześnie szkodą, jaką poniósł sprzedawca w wyniku dotychczasowego nienależytego wykonania umowy przez kupującego.
 6. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godz. na dobę przez stronę www.e-hurtowo.eu
  Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-16.
 7. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.
 8. Zamówienia do hurtu będą realizowane powyżej 500 zł netto.
 9. Z uwagi na ciągłą sprzedaż oferowanych produktów w hurtowni, prezentowane ilości towarów mogą różnić się z ich faktycznym  stanem magazynowym i nie może być to podstawą do roszczeń. O wszelkich różnicach między złożonym, a skompletowanym zamówieniem Klient będzie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 10. Oferowane produkty z kategorii odzież dziecięca i niemowlęca nie są magazynowane, o dostępności informujemy na bieżąco telefonicznie.
 11. Przy sprzedaży odzieży damskiej w przypadku gdy klient nie określi wyboru kolorów , pakujemy zestaw ubrań w dostępnych kolorach, które są na stanie w danym czasie.

 
 
§ 5 PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 
 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Nasze towary dostarczamy wyłącznie do krajów wymienionych na stronie internetowej (podczas składania zamówienia można zapoznać się z listą dostępnych destynacji i cennikiem opłat za dostawę).
 2. Czas wysyłki określony jako 24h , oznacza czas wysłania zamówienia od momentu skompletowania.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską bądź odbiorem osobistym przez Klienta za uprzednim uiszczeniem ceny.
 4. W przypadku odbioru osobistego Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego na minimum 24 h przed przyjazdem po towar o planowanej dacie i godzinie odbioru. Przypominamy, że forma odbioru towaru nie wpływa na możliwość sprzedaży towaru bez faktury VAT. Na wszelkie towary przez nas sprzedawane każdorazowo wystawiana jest faktura.
 5. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 • za pobraniem (płatność gotówką kurierowi);
 • płatność przy odbiorze;
 • przelewem (przedpłata) na nasze konto bankowe mBank  PL 13 1140 2004 0000 3902 7960 3740;
7. Dla klienta ktorego będzie wystawiona faktura imienna, jedyna forma płatności to przelew (przedpłata).

    Przelewy zagraniczne

              nr  IBAN PL 13 1140 2004 0000 3902 7960 3740

                NR BIC/ SWIFT BREXPLPWMBK

 

 
 § 6 REKLAMACJE
 
 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne, ma pełne prawo do złożenia reklamacji. 
 2. Jako reklamacja uznawane są tylko uszkodzenia mechaniczne.
 3. Jako wady fabryczne nie zostaną uznane:
- poluzowanie się przyszycia guzika,
- rodzaj materiału, z którego produkt został wykonany,
- wystające nitki na szwie, które można samodzielnie obciąć aby produkt był gotowy do sprzedaży,
- wystające nitki w innych miejscach, które można samodzielnie obciąć aby produkt był gotowy do sprzedaży,
- ślady użytkowania m.in. zabrudzenia, wyciągnięcia, odkształcenie materiału wskazujące na użytkowanie produktu.
 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać jego sprawdzenia w obecności kuriera i wnieść kurierowi zastrzeżenia odnośnie dostarczonego towaru oraz w ciągu 6 godzin poinformować Sklep należy niezwłocznie uzupełnić formularz w panelu klienta na stronie internetowej www.e-hurtowo.eu z obowiązkiem wykonania i przesłania stosownej dokumentacji fotograficznej pod rygorem uznania, że później opisane nieprawidłowości nie obciążają Sklepu.
 2. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona
 5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na adresy podane powyżej Sprzedawcę  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego zgłoszenia w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy zgłoszenie zostanie rozpatrzona.
 6. Dopiero uznanie reklamacji przez Jenefer Sp. z o.o uprawnia klienta do odesłania produktu na koszt Jenefer Sp. z o.o.
 7. W przypadku uznania reklamacji prosimy o odesłanie reklamowanego towaru wraz z kopią faktury zakupu oraz wypełnionym formularzem.
 8. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli będzie to niemożliwe z powodu wyczerpania zapasów, zaoferujemy Państwu inny towar w tej samej cenie dostępny w hurtowni.
 9. Klient odsyła reklamowany towar na własny koszt. Oznacza to, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem z towarem reklamowanym.  Po rozpatrzeniu reklamacji koszt zareklamowanych artykułów zostanie Klientowi zwrócony łącznie z kosztem przesyłki do nas.
 10. Klienci którzy, zamawiają wysyłkę poza granice Polski, koszty przesyłek zwrotnych ponoszą na własny koszt. Po rozpatrzeniu reklamacji  zwracamy kwotę tylko za zakupiony towar.
 
 
§ 7 ZDJĘCIA PRODUKTÓW
 

1. Zdjęcia modelek, na których są prezentowane ubrania należą do Jenefer Sp.z o.o. lub zostały udostępnione przez producentów jedynie do celów związanych z promocją produktów poprzez firmę Jenefer Sp. z o.o., dlatego nie zezwalamy na korzystanie z nich oraz rozpowszechnianie bez wiedzy właściciela zdjęcia.
2.


.

§ 8 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  Sprzedawcą  a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę  Sprzedawcy.

 
§9 ZWROTY

PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY, ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY.

 
1. Prawo do odstąpienia od umowy przez przedsiębiorcę. Ustawa o prawach konsumentów przyznaje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość  - jak sama nazwa wskazuje - konsumentom.
2. Konsumentem jest osoba, która kupuje dany towar na swój prywatny użytek, niezwiązany z działalnością gospodarczą. W myśl art. 1 oraz art. 6 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU nr 22, poz. 271 ze zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 10 dni nie dotyczy przedsiębiorstwa.


 
 
 
§9 WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
 
1. Aby dokonać zakupu na stronie www.e-hurtowo.eu, Klient musi się zarejestrować, co jednoznacznie oznacza akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Rejestracja oznacza podanie swoich danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz stworzenie loginu i hasła w celu logowania się na stronie. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
 
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) 
3. Dane te będą wykorzystywane przez naszą firmę jedynie w celu realizacji zamówienia czyli do dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń i nie będą udostępnianie osobom trzecim.
 
§10 Dane osobowe
 Kto przetwarza Państwa dane:
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Jenefer Sp. z o.o. z siedzibą w Suchodole
  Cel przetwarzania danych
Głównym celem, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe to zawarcie umowy Jenefer Sp. z o.o. chce sprzeda

produkty, a Państwo chcą je kupić. 
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z hurtowni e-hurtowo.eu przetwarzane są również przez Administratora:

1.  w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w hurtowni - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
2. 
w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;  
5. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej,     kontekstowej,  kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, będziemy mogli wysyłać do Państwa wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach i bonusach. Jeżeli podali Państwo dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości. Dzięki temu otrzymają Pańnstwo informacje odpowiadające dokładnym zainteresowaniom i preferencjom

Podstawa przetwarzania
Dane, które podają Państwo rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać imię, nazwisko i adres abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej maila w celu zarejestrowania w naszym serwisie, a my byśmy mogli się skontaktować.
Dane, które Państwo podają dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Państwa zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta.
Jak długo przechowujemy Państwa dane?
 • Dopóki Państwo są z nami, dane są przez nas przetwarzane, gdy usuną Państwo konto, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 
Państwa prawa:
mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Przestaniemy przesyłać wiadomości marketingowe.
mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
mają Państwo prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu;
mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania.
względem danych , których podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo żądać ich przeniesienia;
§8 Zwroty

PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY, ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY.

Prawo do odstąpienia od umowy przez przedsiębiorcę.

Ustawa o prawach konsumentów przyznaje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość  - jak sama nazwa wskazuje - konsumentom.
Konsumentem jest osoba, która kupuje dany towar na swój prywatny użytek, niezwiązany z działalnością gospodarczą.
W myśl art. 1 oraz art. 6 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU nr 22, poz. 271 ze zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 10 dni 
nie dotyczy przedsiębiorstwa.

§ 11 Postanowienia końcowe

Sprzedawca ogłasza zmiany niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.e-hurtowo.eu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia na stronie www.e-hurtowo.eu  Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed datą ich ogłoszenia.
 
Jenefer Sp. z o.o.
Suchodół ul. 3 Maja 22
05-555 Tarczyn
NIP : 123-146-00-09
KRS :0000821269
REGON: 
385259700
NR EORI :PL123146000900000

 
 
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu